Realizację programu Socrates Comenius rok III pod hasłem

“NAS WIELU A JEDNA TYLKO ZIEMIA”

zakończyła wystawa, na której zaprezentowaliśmy: